ქვეყანა ტარიფი ტრანსპორტირების ვადა მინიმალური დაანგარიშებადი წონა
აშშ 8,5$/კგ 4-9 დღე 0,1 კგ
დამატებით სერვისები
1. დაზღვევა – 2,99%
2. გაყოფა – 2,9$
3. შემოწმება – 10$
4. ბაერის მომსახურება – 12%
5. დამატებით შეფუთვა – 4,5$
6. საწყობიდან მაღაზიაში დაბრუნება – 5$
7. გადაფუთვა – 0$
8. შიგთავსის ფოტო – 4$
9. ამანათის რეგისტრაცია - 2$
10. საბაჟო ლიმიტის კონტროლი- 0$
კალკულატორი Air freight from the USA is the fastest and most convenient way to get your purchases, delivery time is 4-9 business days from from the moment of sending, the cost is $8.95/kg.
საიდან
წონა
კგ
ამანათის ღირებულება
$
ტრანსპორტირების ღირებულება: 0$
დამატებით სერვისების ღირებულება: 0$
გადასახადები: 0$
ბაერის საკომისიო:: 0
ჯამური ღირებულება: 0$